Sbíráme pivní účtenky

V 62. čísle tohoto časopisu jsme si naznačili, že v minulosti se k zápisu konzumace v hospodách a restauracích mnohdy používaly zdrsněné hrany porcelánových tácků. K tomu už se ale vracet nebudeme, a naopak se vydáme do světa klasických konzumačních lístků, tedy papírových účtenek.

Zatímco historii vzniku dosud popisovaných pivních suvenýrů máme jakžtakž zmapovanou, v případě účtenek jsme na tom podstatně hůř. Ve sbírkách našich předních sběratelů sice nalezneme i velmi staré exempláře, jejich přesná datace je ovšem hodně problematická. Zaměříme-li se na tuzemsko, tak k našim nejstarším pivním účtenkám nepochybně patří účtenka bývalého Měšť o pivovaru v Litoměřicíc  mi v Teplicích v h, tištěná bratry WillnerovýanskéhČechách, na níž nalezneme obdobný motiv, jaký táž tiskárna v r. 1891 použila na svém reklamním letáku. Bylo to v době, kdy již u nás převládala strojní výroba papíru nad ruční, který tak oproti dřívějšku velmi zlevnil a mohl se stát běžným materiálem a účtenky z něho vyrobené běžnou tiskovinou.
s4 s3 s2 s1
Nejen konzumační lístek, ale i reklamní
I když měly účtenky sloužit hlavně k záznamu konzumace, leckterý pivovar je současně vnímal také jako prostředek reklamy a snažil se toho náležitě využít. Na nejstarších účtenkách proto často nechyběla sličná šenkýřka, spokojený mnich či doprovodný text opěvující blahodárné účinky právě popíjeného piva, to vše s cílem zlákat k opětovné konzumaci. Některé motivy dokonce oslovily natolik, že je používalo hned několik pivovarů současně, ba co víc, na účtenkách je nalezneme i dnes.
Zatímco většina našich historických účtenek vypadala velmi zdobně, účtenky z období reálného socialismu byly podstatně prostší. Ale není se čemu divit. Státem řízené hospodářství pivovarům prostřednictvím tzv. rajonizace zajišťovalo automatický odbyt a k nějakému snažení tedy nebyl důvod. Ke změně k lepšímu došlo až začátkem 90. let, kdy situaci napravily nejen novější tiskové metody a stroje, ale hlavně tržní prostředí. To už je ovšem nedávná minulost, a vlastně i současnost, kterou zažíváme téměř pokaždé, když někam zajdeme tzv. na jedno.
Jak je sbírat a skladovat
Shánění nových účtenek je velmi jednoduché – stačí obcházet různá pohostinská zařízení a budou vám přibývat jedna za druhou. Někde už sice jejich roli plní registrační pokladny, z kterých vám před zaplacením obsluha vytiskne cosi černobílého, co se po nějaké době stane nečitelným, jak ale můžete na přiložených obrázcích vidět, i v takovém případě má klasická účtenka smysl.
Dalším způsobem rozšiřování sbírky je výměna s jinými sběrateli, pro starší (příp. zahraniční) kusy pak můžete zkusit zajít na nějakou burzu pivních suvenýrů, kde účtenky bývají také často k vidění. Než tak ale učiníte, zkuste se podívat do katalogů, abyste měli představu, co vlastně shánět. Některé účtenky se totiž liší skutečně jen drobnostmi, o nichž ovšem musíte vědět.
Marek Kamlar
Více v aktuálním 69. vydání PBA