Degustační reminiscence

Takřka každé vydání Pivo Bier & Ale od roku 2011 přineslo degustaci, která zpravidla zhodnotila piva v určitém stylu. Protože jsme od šestého ročníku zařazovali i dvě degustace, celkový počet vítězů včetně zdvojených prvních míst dosáhl k minulému vydání PBA rekordního čísla 100. Od založení časopisu tak soustavně mapujeme především trh s pivem v České republice, dále v Bavorsku a v dalších spolkových zemích Německa a zastoupeny jsou více či méně všechny významné státy z mapy pivního světa.

Protože v extrémních situacích nelze uplatňovat standardní kritéria, rozhodli jsme se v tomto čísle pro to, čemu se v jazzu říká stop-time. V našem případě pauzu, která nám dovoluje ohlédnout se zpět a také se dobře připravit na další období.

Dlouhodobě jednotná kritéria a porota ve shodě

Pivo Bier & Ale přineslo první degustaci v čísle 2/2011 s tím, že dva ročníky v každém čísle souběžně vycházel teoretický seriál Degustace od Jana Šuráně. Ten se stal zároveň předsedou hodnotící komise, která se pravidelně setkává v Podskalské. První tři roky se scházela ve složení Jan Šuráň, Petr Janík nebo Michal Černý, Oldřich Koza, Martin Slabý a Jaroslav Šnajdr. Od roku 2014 nahradil Petra Janíka Pavel Borowiec. Jako hosté hodnotili pivo také Ivan Chramosil, Pavel Konáš nebo Dagmar Hrdličková. Skutečnost, že v časopise hodnotí deset let prakticky stejná pětičlenná komise pouze s jednou podstatnou změnou, představuje mezi evropskými časopisy o pivu ojedinělou kontinuitu v hodnocení piva.

Za celou dobu degustací se používá jednotný protokol s devítibodovou stupnicí hodnocení pro celkový subjektivní dojem. Autorem všech slovních hodnocení na základě vyjádření jednotlivých porotců je Jan Šuráň. Počet takto hodnocených piv v letošním roce přesáhl 600. Podobnou bilancí se i mezi zkušenými mezinárodními porotci může pochlubit málokdo. Z přehledu nejlépe hodnocených vzorků vyplývá, že porota má kritéria nastavená poměrně přísně: celkové hodnocení mimořádně dobrý (1) nezískalo od roku 2011 ani jediné pivo a velmi dobrý pouze necelá čtvrtina ze všech vítězů. Hodnocení vzniká na základě hodnocení anonymního vzorku piva. Každý porotce je stanoví číslovkou podle stupnice. Celkový verdikt vzniká ze součtu jednotlivých čísel děleného počtem porotců. Není výsledkem diskuse poroty, jako tomu bývá ve finálovém kole na významných světových soutěžích, ale respektuje v Čechách zažitý model senzorické analýzy piva. Vysoký počet společných degustací dává velmi dobrou možnost pro uplatňování jednotných kritérií, což porotě dává základ k častému rozhodování ve shodě.

Objevování pivních stylů

Z pohledu objevování pivních stylů představuje u nás končící desetiletí historický zlom. Nikdy v minulosti nebyla v České republice pivní scéna tak pestrá a rozmanitá. Není problém najít pivovary, které neustále udržují své příznivce v napětí, s jakou variantou tradičních nebo nedávno objevených stylů přijdou. Tento boom v posledních dvou letech začal být natolik překotný, že je potřeba si položit otázku: Má smysl ochutnat opravdu úplně všechno? Neztrácí konzument v honbě za limitovanými edicemi přehled o kvalitě piva a také o příznivém poměru ceny piva k chuťovému zážitku? Snahou Pivo Bier & Ale vždy bylo, aby se lovci piv, kteří chtějí jít ve stopách Michaela Jacksona, vždy dozvěděli charakteristiku stylu a mohli tak při koupi piva lépe vybírat. U lahví nápoje, jejichž cena se blíží stu korun nebo je přesahuje, je díky tomu do jisté míry možné předcházet zklamání.

Pravidla jsou jednoduchá

Základní pravidla začínají u nákupu piva. Redakce o ně nežádá pivovary, ale nakupuje je výhradně v pivotékách a obchodech. Optimální řešení potom představuje táž pivotéka nebo obchod. Před nákupem se přísně kontroluje termín expirace, který nesmí být překročen. Vždy litujeme, že ze zákona nemusí být uveden také konkrétní den plnění lahve nebo plechovky. Při nákupu preferujeme skleněné lahve o objemu 0,5 l. U zahraničních piv nekombinuje v degustaci lahve 0,25 l nebo 0,33 l s lahvemi 0,75 l nebo většími. Několik degustací se uskutečnilo s pivem v plechovkách. Pouze jednou došlo na sudové pivo, a to v Kostelci nad Černými lesy. Obsah vzorku je zhruba 100 ml s tím, že od roku 2011 se používají univerzálně protáhlé degustační sklenice na stopce. Teplota nápoje se pohybuje okolo 8 °C, u svrchně kvašených nebo silných piv může být i vyšší.

Celý článek s přehledem vítězných piv najdete v časopisu Pivo Bier Ale číslo 87, které vyšlo v červenci 2020.