Na co se můžete těšit v 10. ročníku PBA?

No co se můžete těšit v 10. ročníku?
V listopadu 2019 jsme v redakci vybrali 50 nejlepších pivovarů Čech a Moravy za období 2010 až 2019. V hodnocení naší pivní scény budeme pokračovat TOP 50 nejlepších pivních barů Čech v čísle 84, dále TOP 50 nejlepších pivních barů Moravy v čísle 85. Následovat budou také nejlepší hostince, výčepy a restaurace. Předpokládáme, že velkou pozornost vzbudí TOP 50 nejlepší piv.
Pokračovat budeme v seriálu o archivování piva, kdy se ještě jednou vydáme do Belgie za spontánně kvašenými pivy, ale přidáme i konkrétní značky z Německa, Anglie a především USA.
Od čísla 86 zařadíme nový seriál o vnímání, popisování a hodnocení piva, který vychází z konceptu profesionálního pivního sommeliérství, jak jsme jej poznali během studia na Doemens Academy v Mnichově.
Podstatným tématem jubilejního ročníku se stane pivo ve vyšší gastronomii. Budeme si spolu s majiteli, kuchaři a návštěvníky klást otázku, jestli se dokáže prosadit vedle vína.
Pozornost budeme věnovat novým pivním stylům jako je IGA (Italian Grape Ale), ale také klasickým jako sahti.